בדיקת בדק בית לדירה יד שניה או דירה חדשה מקבלן הינה בדיקה הנדסית הנערכת בשטח המבנה והדירה אותה אותם מתכוונים לרכוש, או לחילופין, אותה רכשתם לאחרונה.

בדיקה זו כוללת התייחסות מפורטת לכל הליכי התכנון, הבנייה והתשתיות, והיא בוחנת בין יתר פרמטרים כגון:

רמת ביצוע, איכויות בנייה, בדיקת תשתיות, איתור ליקויי בניה וכדומה.

הבדיקה עצמה מיושמת בעזרת מכשור הנדסי מתקדם.

היא נועדה לאתר כשלים וליקויי בניה קיימים או כאלו העתידים להיווצר לאורך זמן.

חברות הנדסה העוסקות במתן שירותי ביקורת ובדיקת בדק בית, מעמידות לרשות מזמיני השירות דו”ח הנדסי מפורט.

הדוח מכיל בתוכו את כל ממצאי הבדיקה.

הדו”ח ההנדסי המונפק למזמין השירות על ידי החברה, הינו דו”ח בעל תוקף משפטי.

הוא מאפשר לכם להתמודד בהליכים משפטיים אל מול קבלני ביצוע ושיפוצים המתנערים מליקויי בניה כאלו ואחרים אשר אותרו במהלך הבדיקה ואשר מצוינים בדו”ח.